Pandemide Eğitim Bilimsel Makale Yarışması Şartları

  • Bilimsel makale yarışması, üniversitelerin ilgili enstitülerinde eğitimin çeşitli alanlarında öğrenim görmekte olan yüksek lisans ve doktora öğrencilerine açıktır.
  • Yarışmaya tek yazar ya da en fazla 5 yazar olacak şekilde katılınabilinir. Pandemi ve doğal afetlerde sürdürülebilir eğitim sorunsalına disiplinlerarası bakış açısıyla ortak çözümler getirebilmek için farklı disiplinlerden lisansüstü öğrencilerin bir araya gelerek ekip çalışması ortaya koymaları önerilmektedir.
  • Katılımcılar yarışmaya en çok 2 makale ile katılabilirler.
  • Makaleler yayın etiği kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.
  • Çağrıya gönderilen makalelerin özgün olması ve daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış, hiçbir kurum veya kuruluşa kaydettirilmemiş, hiçbir yerde yayınlanmamış ve hiçbir kişi ve kuruma telif hakkının verilmemiş olması gerekir.
  • Makale teslimleri dijital ortamda gerçekleşecektir. Teslim dokümanları yarışmaların mail adresi olan ebe.makale@deu.edu.tr adresine gönderilecektir. Bilimsel makale son gönderim tarihi: 01.04.2021 dir.


13 Ocak 2021