19 Nisan 2022 tarihinde, Seminer Odası'nda gerçekleştirilen toplantıda Kontrol ve Muayene Komisyonu teşekkülü gündemi görüşülmüş ve karara bağlanmıştır. 

Seminer Odası


19 Nisan 2022