13.04.2022 tarihinde Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Kadrosu aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmıştır:

1) Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı'nda öğretimin planlanması, uygulanması ve değerlenmesi.

2) Anabilim Dalı Danışma Kurulunun oluşturulması.

3) Memnuniyet Anketinin hazırlanması.

4) Seminer planlaması.

5) Vize sınavları hakkında görüşmeler.

Dekan Yardımcısı Odası


13 Nisan 2022