Program Adı  Türkçe Eğitimi
Program Türü  Lisans
Program Süresi  4 yıl (Azami 7 yıl)
Öğrenim Türü  Örgün Öğrenim
Puan Türü  SÖZ
Öğrenim Dili  Türkçe
Kontenjan  50+2
Hazırlık Durumu  İsteğe Bağlı
Staj Durumu  Son Sınıfta iki dönemde de Öğretmenlik Uygulaması dersleri verilmekte ve bu derslerin Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda uygulamaları yaptırılmaktadır.
Taban Puanı   2020- SÖZ - 373,37828
En Düşük Başarı Sıralaması  31,704
Programa Kabul Koşulları  Bölümümüze yeni başlayacak öğrencilerin kayıt işlemi, ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde yapılır. Kayıt yaptıracak şahısların Yüksek Öğretim Kurumu tarafından belirlenen şartları sağlaması yeterlidir.

Programa Özel Koşullar  
Burs Olanakları  Bölümümüzün verdiği burs yoktur. Çeşitli devlet kurumları, vakıflar ve özel teşebbüsler nezdinde burs müracaatında bulunulabilir.
Programa Özel Materyal Bilgileri  Yoktur.
Program Kazanımları   Türkçe Eğitimi Programı; ortaokullarda Türkçeyi etkin düzeyde öğretebilecek bilgilerle donatılmış öğretmenler ve araştırmacılar yetiştirmeyi ve Türkçe eğitimi alanında sorunlara bilimsel çözüm önerileri sunmayı amaçlar. Türk dili ve edebiyatı, okuma-dinleme-konuşma-yazma eğitimine ait bilgi ve beceriler ile Türk kültürünün temel özelliklerinin ortaokul öğrencilerinin düzeyine uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri etkili kullanır. Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir.
Mezuniyet Koşulları  Eğitim programını başarı ile tamamlayan, başarısız dersi olmayan ve Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) en az 2.00 olup 240 AKTS krediye ulaşanlar mezun olmaya hak kazanır. Öğrencinin mezuniyet durumu danışmanı ve bölüm başkanı tarafından değerlendirilir ve mezuniyet kararı bölüm yönetim kurulu tarafından alınır.
Yerleşke Bilgileri

 Bölümümüz, 1 Eylül Kampüsü Eğitim Fakültesi binası içerisinde konumlanmıştır. 

https://goo.gl/maps/aMh94WMabDLp1Uwc9

Çift Anadal Durumu  Programımızda henüz çift anadal programı açılmamıştır.
Yan Dal Durumu  
Programımızda henüz yan dal programı açılmamıştır.